26 novembre 2021
La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l'exercici 2021, va concedir a l'Ajuntament de Llers
27 octubre 2021
La Diputació de Girona, per tal de donar suport econòmic als ajuntaments de la província, concedeix anualment subvencions per facilitar l
29 setembre 2021
L'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona va obrir diverses línies de subvencions, en el marc del programa "Del Pla a l'Acció", p
15 novembre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 960,80 € a l'Ajuntament de Llers pel desenvolupament del projecte d'impuls a la competitivit
26 octubre 2021
La Diputació de Girona, per tal de donar suport econòmic als ajuntaments de la província, concedeix anualment subvencions per actuacions
10 setembre 2021
El 10 de setembre de 2021 s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona la convocatòria per a la concessió de subvencion