+
15 novembre 2017
Per Decret de l'Alcaldia núm. 309/2017, de 15 de novembre de 2017, s'han aprovat les bases que han de regir la convocatòria d'un contracte
1 gener 2016
Quadriptic Mosquit Tigre
Per veure el quadríptic cliqueu aquí   http://youtu.be/T7XO-ZBpFEk
18 abril 2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i