Models de sol·licituds

L’Ajuntament de Llers ha establert diferents models de sol·licitud en funció del tràmit a realitzar. Podeu descarregar, omplir i signar el model que correspongui i presentar-ho a l’Ajuntament, preferiblement, mitjançant instància genèrica a l’eTRAM.

 

Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública

Sol·licitud d’autorització per ocupar la via pública amb material de construcció

 

Sol·licitud i justificació de subvencions

Sol·licitud de subvenció

Memòria i pressupost de l’activitat

Fitxa de creditor

Compte justificatiu i certificació de finançament