Edictes

Exercici: 2020 Bop: 75-0 Edicte: 2387 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial de la memòria valorada d'obres de reparació i adequació dels accessos en la zona esportiva municipal
Exercici: 2020 Bop: 75-0 Edicte: 2385 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial de la memòria valorada de les obres de reparació i adequació del carreró interior i vorera amb la carretera GIP-5107 en el barri de La Vall de Llers
Exercici: 2020 Bop: 74-0 Edicte: 2433 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei municipal d'obertura i manteniment de la franja perimetral exterior en nuclis i urbanitzacions del terme municipal de Llers
Exercici: 2020 Bop: 74-0 Edicte: 2432 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del Projecte executiu de la franja de protecció perimetral per a la prevenció d'incendis
Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2095 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació d'un decret d'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1925 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del padró d'aigua, el clavegueram i les escombraries del 4t. trimestre de 2019
Exercici: 2020 Bop: 41-0 Edicte: 1408 AJUNTAMENT DE LLERS - Informació pública d'una llicència d'obres
Exercici: 2020 Bop: 28-0 Edicte: 825 AJUNTAMENT DE LLERS - Licitació del contracte d'arrendament de dues finques rústiques municipals
Exercici: 2020 Bop: 28-0 Edicte: 810 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de l'establiment del servei municipal d'obertura i manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població i la seva ordenança reguladora
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 821 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del Pressupost General, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020.