Edictes

Exercici: 2022 Bop: 180-0 Edicte: 8155 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del Reglament de la Comissió de Festes i Activitats de Llers
Exercici: 2022 Bop: 180-0 Edicte: 8148 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació aixecament parcial suspensió llicències en SNU
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8064 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 177-0 Edicte: 8042 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/SC/5/2022
Exercici: 2022 Bop: 164-0 Edicte: 7646 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Llers
Exercici: 2022 Bop: 162-0 Edicte: 7565 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del Reglament del servei i règim intern de l'escola bressol municipal
Exercici: 2022 Bop: 161-0 Edicte: 7553 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del padró d'aigua, clavegueram i escombraries 2n trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 158-0 Edicte: 7487 AJUNTAMENT DE LLERS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7157 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del Projecte constructiu per la urbanització del carreró de les Llises a Llers
Exercici: 2022 Bop: 148-0 Edicte: 6949 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 3/CE/3/2022 i 3/CE/4/2022