Edictes

Exercici: 2019 Bop: 124-0 Edicte: 5010 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4621 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació de les bases reguladores per a la provisió d'una plaça
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4492 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4288 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'informació pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 89-0 Edicte: 3431 AJUNTAMENT DE LLERS Anunci d'aprovació de l'Oferta d'ocupació pública per a l'any 2019
Exercici: 2019 Bop: 84-0 Edicte: 3203 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de la forma de gestió del servei de zona esportiva municipal i reglament
Exercici: 2019 Bop: 65-0 Edicte: 2355 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 47-0 Edicte: 1574 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 40-0 Edicte: 1275 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 896 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'informació pública de la modificació de la forma de gestió d'un servei