Edictes

Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2095 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació d'un decret d'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1925 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del padró d'aigua, el clavegueram i les escombraries del 4t. trimestre de 2019
Exercici: 2020 Bop: 41-0 Edicte: 1408 AJUNTAMENT DE LLERS - Informació pública d'una llicència d'obres
Exercici: 2020 Bop: 28-0 Edicte: 825 AJUNTAMENT DE LLERS - Licitació del contracte d'arrendament de dues finques rústiques municipals
Exercici: 2020 Bop: 28-0 Edicte: 810 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de l'establiment del servei municipal d'obertura i manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població i la seva ordenança reguladora
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 821 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del Pressupost General, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020.
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 683 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2020 Bop: 12-0 Edicte: 201 AJUNTAMENT DE LLERS - Informació pública de sol·licitud d'una llicència recreativa
Exercici: 2020 Bop: 12-0 Edicte: 195 AJUNTAMENT DE LLERS - Nomenament funcionari interí
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 15 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la plaça Ramal de Llers