Edictes

Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2473 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del Projecte de restauració de les barraques de pedra seca al Pla Vinyers de la Garriga d'Empordà de Llers
Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2462 AJUNTAMENT DE LLERS - Delegació de les funcions de l'Alcaldia al primer tinent d'alcalde
Exercici: 2021 Bop: 56-0 Edicte: 2123 AJUNTAMENT DE LLERS - Convocatòria de les vacants dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 44-0 Edicte: 1590 AJUNTAMENT DE LLERS - Informació pública de la sol·licitud d'una llicència ambiental per a l'ampliació de l'activitat d'una estació de servei
Exercici: 2021 Bop: 44-0 Edicte: 1589 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del padró d'aigua, clavegueram i escombraries del 4rt trimestre de 2020
Exercici: 2021 Bop: 43-0 Edicte: 1559 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu d'urbanització del carrer Sant Quirze de Llers
Exercici: 2021 Bop: 30-0 Edicte: 1112 AJUNTAMENT DE LLERS - Extracte de la resolució de l'Alcaldia de 2 de febrer de 2021 de l'Ajuntament de Llers, de convocatòria de subvencions a empreses i autónoms afectats per la COVID19 (Convocatòria BDNS 548428)
Exercici: 2021 Bop: 28-0 Edicte: 846 AJUNTAMENT DE LLERS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 800 AJUNTAMENT DE LLERS - Informació pública de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a la recollida d'escombraries
Exercici: 2021 Bop: 17-0 Edicte: 530 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021