Edictes

Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6231 AJUNTAMENT DE LLERS - Correcció d'errors en l'edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Llers per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 137-0 Edicte: 6233 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost 2021
Exercici: 2021 Bop: 135-0 Edicte: 6290 AJUNTAMENT DE LLERS - Informació pública de llicència d'activitat per una estació de servei al carrer Pegaso
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5913 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva d'un conveni expropiatori de mutu acord
Exercici: 2021 Bop: 123-0 Edicte: 5827 AJUNTAMENT DE LLERS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5518 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial de la modificació del pla parcial àrea CL1 sector B1
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5147 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del Projecte de restauració de barraques de pedra seca al Pla Vinyers de la Garriga d'Empordà de Llers
Exercici: 2021 Bop: 113-0 Edicte: 5085 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit num. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 113-0 Edicte: 5084 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 113-0 Edicte: 5081 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021