Edictes

Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5353 AJUNTAMENT DE LLERS - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5239 AJUNTAMENT DE LLERS - Informació pública de la cessió d'un reportatge audiovisual
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5231 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/SC/2/2022
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5097 AJUNTAMENT DE LLERS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4607 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del padró d'aigua, el clavegueram i les escombraries del 1r. trimestre 2022
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4679 AJUNTAMENT DE LLERS - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Llers de 23 de maig de 2022, de convocatòria de subvencions en matèria de reconstrucció de murs de pedra seca de Llers (Convocatòria BDNS 628637)
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4678 AJUNTAMENT DE LLERS - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Llers de 23 de maig de 2022, de convocatòria de subvencions en matèria de foment d'activitats d'interès municipal que realitzen les entitats inscrites en el Registre municipal d'associacions de Llers (Convocatòria BDNS 628633)
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4494 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva d'un conveni expropiatori de mutu acord
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4581 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2022
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4156 AJUNTAMENT DE LLERS - Delegació d'atribucions a una regidora