Edictes

Exercici: 2021 Bop: 195-0 Edicte: 8366 AJUNTAMENT DE LLERS - Contractació de personal laboral
Exercici: 2021 Bop: 177-0 Edicte: 7751 AJUNTAMENT DE LLERS - Delegació de funcions per a la celebració d'un casament
Exercici: 2021 Bop: 175-0 Edicte: 7814 AJUNTAMENT DE LLERS - Extracte de la resolució de 7 de setembre de 2021 de l'Ajuntament de Llers, de convocatòria de subvencions en matèria de reconstrucció de murs de pedra seca de Llers, any 2021 (Convocatòria BDNS 582676)
Exercici: 2021 Bop: 175-0 Edicte: 7683 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del padró d'aigua, clavegueram i escombraries del 2n trimestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 159-0 Edicte: 7356 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació de les bases específiques i obertura de la convocatòria per a la contractació en pràctiques d'una persona jove beneficiària del programa de garantia juvenil
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7109 AJUNTAMENT DE LLERS - Nomenament de funcionari interí
Exercici: 2021 Bop: 143-0 Edicte: 6474 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la concessió d'ajuts per a la reconstrucció de murs de pedra seca de Llers
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6231 AJUNTAMENT DE LLERS - Correcció d'errors en l'edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Llers per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 137-0 Edicte: 6233 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost 2021
Exercici: 2021 Bop: 135-0 Edicte: 6290 AJUNTAMENT DE LLERS - Informació pública de llicència d'activitat per una estació de servei al carrer Pegaso