Edictes

Exercici: 2020 Bop: 28-0 Edicte: 825 AJUNTAMENT DE LLERS - Licitació del contracte d'arrendament de dues finques rústiques municipals
Exercici: 2020 Bop: 28-0 Edicte: 810 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de l'establiment del servei municipal d'obertura i manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població i la seva ordenança reguladora
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 821 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del Pressupost General, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020.
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 683 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2020 Bop: 12-0 Edicte: 201 AJUNTAMENT DE LLERS - Informació pública de sol·licitud d'una llicència recreativa
Exercici: 2020 Bop: 12-0 Edicte: 195 AJUNTAMENT DE LLERS - Nomenament funcionari interí
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 15 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la plaça Ramal de Llers
Exercici: 2020 Bop: 6-0 Edicte: 10536 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovacio inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10460 AJUNTAMENT DE LLERS Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal per a l'exercici 2020 i següents
Exercici: 2019 Bop: 242-0 Edicte: 9937 AJUNTAMENT DE LLERS Edicte d'aprovació d'un padró fiscal