Edictes

Exercici: 2023 Bop: 16-0 Edicte: 321 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del carrer La Força
Exercici: 2023 Bop: 16-0 Edicte: 294 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Llers per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 9-0 Edicte: 92 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del projecte constructiu d'urbanització carrer de la Mina
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11408 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial de la denominació de carrers
Exercici: 2022 Bop: 241-0 Edicte: 11323 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a l'estabilització d'una plaça d'arquitecte/a tècnic/a (A2) i d'una plaça d'oficial de manteniment (C2)
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 11143 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10432 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del carreró de les Llises
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10417 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del projecte d'instal·lació fotovoltaica al centre cívic de Llers
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10397 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del padró d'aigua, escombraries i clavegueram 3r. trimestre 2022
Exercici: 2022 Bop: 227-0 Edicte: 10240 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del Reglament de la comissió de festes i activitats de Llers