Edictes

Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7801 AJUNTAMENT DE LLERS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2020 Bop: 203-0 Edicte: 7595 AJUNTAMENT DE LLERS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica d'activitat extractiva
Exercici: 2020 Bop: 195-0 Edicte: 7049 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 22 del PGOU
Exercici: 2020 Bop: 180-0 Edicte: 6500 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del padró d'aigua, clavegueram i escombraries del segon trimestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 173-0 Edicte: 6302 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 173-0 Edicte: 6301 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 171-0 Edicte: 6284 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del Pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica a la Urbanització Vinya Gran de Llers
Exercici: 2020 Bop: 170-0 Edicte: 6235 AJUNTAMENT DE LLERS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2020 Bop: 162-0 Edicte: 6003 AJUNTAMENT DE LLERS - Delegació de competències a un regidor per matrimoni civil
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 5929 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de la memòria valorada "Obres de reparació i adequació dels accessos en la zona esportiva municipal de Llers"