Edictes

Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5647 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del Pla econòmic i financer per al període 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5555 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les obres i actuacions sotmeses al règim de comunicació prèvia
Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5512 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit números 3/2020 i 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 149-0 Edicte: 5354 AJUNTAMENT DE LLERS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4526 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del Pla director d'abastament d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 121-0 Edicte: 3988 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del padró d'aigua, clavegueram i escombraries del primer trimestre de 2020 i període de cobrament
Exercici: 2020 Bop: 114-0 Edicte: 3629 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3482 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del projecte executiu de la franja de protecció permitral per a la prevenció d'incendis
Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3396 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal d'obertura i manteniment de la franja perimetral exterior en nuclis i urbanitzacions del terme municipal de Llers
Exercici: 2020 Bop: 75-0 Edicte: 2387 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial de la memòria valorada d'obres de reparació i adequació dels accessos en la zona esportiva municipal