Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 2021

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 960,80 € a l’Ajuntament d Llers pel desenvolupament del projecte d’impuls a la competitivitat local amb visió territorial que s’ha desenvolupat amb la resta de membres del Consorci Salines Bassegoda. Els treballs realitzats ha permès conèixer millor els recursos del municipi i alhora ordenar-los. Aquest coneixement servirà de base per implementar noves polítiques de promoció del municipi.