Subvenció per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies

La Diputació de Girona, per tal de donar suport econòmic als ajuntaments de la província, concedeix anualment subvencions per facilitar l’accés a les noves tecnologies.

Per aquest exercici 2021 la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Llers una subvenció per import de 1.051,77 €, els qual s’han destinat a l’adquisició de dos ordinadors de sobretaula, per tal de substituir aparells obsolets.