Subvenció per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies

La Diputació de Girona, per tal del donar suport econòmic als ajuntaments de la província, concedeix anualment subvencions per facilitar l’accés a les noves tecnologies.

Per aquest exercici 2019 la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Llers una subvenció per un import total de 1.039,85 €, els quals s’han destinat a l’adquisició de tres ordinadors de sobretaula i dues pantalles, per tal de substituir aparells obsolets.