Subvenció per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies

La Diputació de Girona, per tal del donar suport econòmic als ajuntaments de la província, concedeix anualment subvencions per facilitar l’accés a les noves tecnologies.

Per aquest exercici 2020 la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Llers una subvenció per un import total de 1.039,85 €, la qual s’ha destinat a la substitució del sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) per a l’edifici de l’Ajuntament.

Amb l’adquisició d’un nou aparell SAI s’assegura l’estabilitat de la xarxa informàtica de l’Ajuntament i es protegeix aquells aparells més sensibles a les petites oscil·lacions de la xarxa elèctrica.