Subvenció per actuacions de conservació i mateniment de camins municipals de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, per tal del donar suport econòmic als ajuntaments de la província, concedeix anualment subvencions per actuacions de conservació i manteniment de camins municipals i de sega de marges.

Per aquest exercici 2020 la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Llers una subvenció per un import de 1.400,00 €, els quals s’han destinat a treballs de repàs del ferm i cunetes així com desbrossat dels marges dels següents camins municipals:

  • Camí de Mas Pi i Mas Molar.
  • Camí de Mas Molar.
  • Camí de Terres Blanques.
  • Camí de les Serres.