Subvenció per actuacions de conservació i manteniment de camins municipals de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, per tal de donar suport econòmic als ajuntaments de la província, concedeix anualment subvencions per actuacions de conservació i manteniment de camins municipals i de sega de marges.

Per aquest exercici 2021 la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Llers una subvenció per import de 1.400,00 €, els quals s’han destinat a treballs de repàs del ferm i cunetes dels següents camins municipals:

  • Camí de la muga o també anomenat camí de fi de terme.
  • Camí de la Vinya Gran.
  • Camí del Pla d’Hostalets o també anomenat de la Dinamita.