Subvenció per a la millora dels accessos a la zona esportiva

La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’exercici 2020, va concedir a l’Ajuntament de Llers una subvenció per import de 23.821,40 € per a la millora dels accessos de la zona esportiva municipal de Llers. Les obres han suposat una despesa de 27.653,44 €.

Els treballs han consistit en la construcció d’una rampa d’accés que permet l’entrada als vestidors de la piscina directament des de l’interior del bar així com una petita modificació a l’espai destinat a bar per controlar i permetre l’accés.

Amb aquesta modificació s’aconsegueix una millor gestió del control d’accés i de mobilitat als diversos serveis de la piscina municipal.