Subvenció per a la millora de l’eficiència energètica del pavelló municipal

La Diputació de Girona, en el marc del programa “Del Pla a l’Acció”, va atorgar a l’Ajuntament de Llers una subvenció per import de 4.295,36 € per a la substitució de 17 focus d’halogenurs metàl·lics per lluminàries LED a la pista del pavelló municipal i ha tingut un cost total de 9.545,27 €. Amb la substitució d’aquests focus s’ha aconseguit una il·luminació més eficient de l’espai, es preveu una reducció considerable del consum d’energia elèctrica i, per tant, també de les emissions del CO2.