Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018

La Diputació de Girona, per tal de donar suport econòmic als ajuntaments de la província, va crear el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, mitjançant el qual s’ajuda als ajuntaments a finançar despeses en inversions, en cultura i, fins i tot, en despeses corrents.

 

Per a l’exercici 2018 la Diputació de Girona va concedir a l’Ajuntament de Llers un import de 43.393,00 €, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, pel finançament de despeses en inversió.

 

El cost dels treballs d’adequació de la plaça Major del Poble Nou de Llers ha estat de 15.702,41 €, dels quals 13.393,00 € han estat finançats amb l’esmentada subvenció de la Diputació de Girona i la resta amb fons propis.

 

20190215_122603