Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018

La Diputació de Girona, per tal de donar suport econòmic als ajuntaments de la província, va crear el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, mitjançant el qual s’ajuda als ajuntaments a finançar despeses en inversions, en cultura i, fins i tot, en despeses corrents.

Per a l’exercici 2018 la Diputació de Girona va concedir a l’Ajuntament de Llers un import de 43.393,00€, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, pel finançament de despeses en inversió.

El cost dels treballs d’adequació dels vestidors del camp de futbol ha estat de 48.320,18 €, dels quals 30.000,00 € han estat finançats amb l’esmentada subvenció de la Diputació de Girona i la resta amb fons propis.

Exp. Sub. 3a-2018 - Publicitat inversió vestidors