Subvencions del Servei d’Esports de la Diputació de Girona

El Servei d’Esports de la Diputació de Girona concedeix anualment diverses subvencions per al finançament d’accions de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.

La Diputació de Girona va concedir a l’Ajuntament de Llers les següents subvencions el marc del programa A de suport als municipis per a la promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport:

  • Subprograma A1 de suport als programes municipals de promoció de l’activitat física per import de 2.426,00 €, que ha permès mantenir el programa d’activitat física gratuïta per a la gent gran.
  • Subprograma A2 de suport als municipis per a l’organització d’esdeveniments esportius singulars per import de 1.700,00 €, per a la realització d’un memorial del futbol femení a Llers.
  • Subprograma A3 de suport a la renovació d’equipaments esportius municipals per import de 7.187,50 €, per la substitució de l’enllumenat del camp de futbol per focus de tecnologia LED.

El suport econòmic de la Diputació de Girona ha permès a l’Ajuntament de Llers poder realitzar totes aquests actuacions.