Subvenció de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona va obrir diverses línies de subvencions, en el marc del programa “Del Pla a l’Acció”, pel finançament d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte hivernacle incloses en els plans d’acció d’energia sostenible (PAES) durant el període 2018-2019.

 

Per a la línia 1 de gestió energètica municipal la Diputació de Girona va concedir a l’Ajuntament de Llers, entre d’altres, una subvenció per la redacció de l’informe de seguiment del PAES supramunicipal de la Serra de l’Estela per un import de 450,00 €.

 

L’Ajuntament de Llers va encarregar la redacció d’aquest informe a l’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima (ACEC), en el qual s’han incorporat actuacions no previstes inicialment com la millora de l’enllumenat del camp de futbol o la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola, entre d’altres.

 

Aquest informe ha servit per analitzar les actuacions realitzades fins al moment així com les que encara manca implementar pròximament.