Subvenció de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona va obrir diverses línies de subvencions, en el par del programa “Del Pla a l’Acció”, pel finançament d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos efecte hivernacle durant el període 2020-2021.

Per la línia 1 de gestió energètica municipal la Diputació de Girona va concedir a l’Ajuntament de Llers una subvenció per a la realització del servei de comptabilitat i gestió energètica durant els exercicis 2020 i 2021 per un import total de 756,00 €.

L’Ajuntament de Llers va encarregar la realització d’aquest servei a l’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima (ACEC) la qual ha elaborat els corresponents informes i ha proposat a l’Ajuntament de Llers l’aplicació de diverses millores que han generat un estalvi econòmica i també la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.