Subvenció de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona va obrir diverses línies de subvencions, en el marc del programa “Del Pla a l’Acció”, pel finançament d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte hivernacle incloses en els plans d’acció d’energia sostenible (PAES) durant el període 2018-2019.

 

Per a la línia 1 de gestió energètica municipal la Diputació de Girona va concedir a l’Ajuntament de Llers, entre d’altres, una subvenció per la realització d’un servei de comptabilitat i gestió energètica durant els exercicis 2018 i 2019 per un import total de 864,00 €.

 

L’Ajuntament de Llers va encarregar la realització d’aquest servei a l’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima (ACEC) la qual ha elaborat els corresponents informes i ha proposat a l’Ajuntament de Llers l’aplicació de diverses millores que han generat un estalvi econòmic i també una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.