Subvenció Àrea d’Esports de la Diputació de Girona

L’àrea d’esports a Diputació de Girona, per tal de donar suport econòmic als ajuntaments i entitats de la província, anualment concedeix diverses subvencions per a la promoció i el foment de l’activitat físicoesportiva i l’esport .

Per a l’exercici 2019 l’Ajuntament de Llers ha aconseguit una subvenció de la Diputació de Girona per a la instal·lació d’una caldera i acumulador d’ACS pels vestidors del camp de futbol, per un import de 7.551,02 € per tal de finançar l’actuació.

El cost dels treballs d’instal·lació d’una caldera i acumulador d’ACS pels vestidors del camp de futbol ha estat de 34.786,73 €, dels quals 7.551,02 € han estat finançats amb l’esmentada subvenció de la Diputació de Girona i la resta amb fons propis.

20190827_115307-1

20190827_115255-1