Procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil de Catalunya

Per Decret de l’Alcaldia núm. 316/2018, de 17 de setembre de 2018, s’han aprovat les bases que han de regir la convocatòria d’un contracte en pràctiques remunerades per a joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya per a l’exercici 2018. Si hi esteu interessat, podeu consultar l’anunci aquí.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el 15 d’octubre de 2018.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 349/2018, de 16 d’octubre de 2018, s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos i nomenament dels membres del Tribunal qualificador per a la contractació en pràctiques remunerades per a joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya per a l’exercici 2018. Per a consulta del decret aquí.

Es publica l’anunci del tribunal de valoració en el procés selectiu per a la contractació en pràctiques d’un jove inscrit en el Programa de Garantia Juvenil 2018. Podeu consultar l’anunci aquí.