DECRET DE TANCAMENT DEL CASAL LLERSENC DE LA GENT GRAN, DE LA PISTA POLIESPORTIVA EXTERIOR, I LIMITACIÓ DELS HORARIS DELS PARCS INFANTILS