DECRET DE MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’OBERTURA I ÚS DEL CAMP DE FUTBOL