Contractació en pràctiques d’una persona beneficiària del programa de Garantia Juvenil

Objecte:

Contractació en pràctiques d’una persona jove beneficiària del programa de Garantia Juvenil per a treballar a l’ajuntament realitzant tasques per donar impuls a les xarxes socials i dissenyar projectes de contingut cultural preparant la documentació en format digital.

 

Condicions del lloc de treball:

Contracte en pràctiques d’una durada de sis mesos.

37,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres.

Data màxima d’incorporació 29 de setembre de 2021.

 

Requisits dels aspirants:

Els requisits més rellevants són tenir entre 16 i 29 anys, estar en situació d’atur i inscrit com a demandant d’ocupació al SOC, estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil de Catalunya i estar en possessió de la titulació requerida. Consulteu tots els requisits que han de complir els aspirants a les bases específiques d’aquesta convocatòria publicades al BOP de Girona núm. 159 de 19/08/2021.

 

Presentació de sol·licituds:

Caldrà presentar una sol·licitud segons l’Annex I de les bases específiques d’aquesta convocatòria publicades al BOP de Girona núm. 159 de 19/08/2021 i caldrà adjuntar la documentació que s’hi detalla.

 

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins el dia 2 de setembre de 2021 (aquest inclòs).

 

Per més informació consulteu el text íntegre de les bases específiques i de convocatòria publicades al BOP de Girona núm. 159 de 19/08/2021. Consulteu-lo aquí.

 

Davant de qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament.