Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2023

El passat 6 de setembre de 2022, el Ple de l’Ajuntament de Llers va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals vigents per a l’exercici 2023 amb la finalitat d’incloure una bonificació de l’impost sobre béns immobles i de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a aquells habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament elèctric d’energia solar.

 

Podeu consultar aquí l’abast de les bonificacions així com les condicions i requeriments per poder-ne gaudir.