Activació del servei de suport telefònic emocional COVID-19 per a persones grans de la comarca.